Saneringseksperten

Ditt prosjekt - vårt ansvar

Vi utfører alt innen miljøsanering, riving og stripping av bygg, betongsaging og kjerneboring for kunder i hele landet.

Saneringseksperten AS har god kompetanse innen miljøkartlegging og håndtering av avfall, miljøfarlige stoffer og andre materialer.

Vi tilstreber fastpris på alle prosjekter, og har konkurransedyktige priser.