Betongsaging og kjerneboring

.

 

 

Fagområde under utvikling.