Miljøsanering og miljøkartlegging

.

Saneringseksperten AS har god kompetanse innen miljøkartlegging og håndtering av avfall ,miljøfarlige stoffer og andre materialer.

Før hver rive/ strippejobb starter opp, utarbeider vi en avfallsplan og miljøsaneringsrapport på aktuelt prosjekt.

Bransjen fikk et nasjonalt krav etter 01.01.08 om miljøsaneringsrapport på alle rehabiliterings- og riveprosjekter på bygg større enn 100 m2, eller som vil produsere mer enn 10 tonn byggavfall.

Saneringseksperten AS har kompetanse til å foreta miljøkartlegging, utforme miljøsaneringsrapporter og produsere avfallsplaner.