Mugg/Sopp/PCB

.

 

Mugg og sopp er et stort problem i norske bygninger grunnet byggemetoder, dårlig luftsirkulasjon kombinert med fuktproblematikk.

Ved denne typen skader har spesielt personer med nedsatt immunforsvar og barn ofte opplevd plager.

Saneringseksperten håndterer alle typer sopp og mugg forekomster.

PCB finnes i mange steder i en bygningsmasse. Dette omhandler blant annet isolerglassvinduer, mye fuger i våtrom, maling, gulvbelegg, mellom fasadeelementer mv.

Det er også tilfeller av at PCB trekkes inn i tilliggende materialer som betong etc.