Riving

.

Vi utfører alle slags riveoppdrag innen lettriving, utvendig og innvendig, og på en effektiv og sikker måte.

Vi tar på oss alt av oppdrag fra store bygningsmasser til mindre prosjekter i forbindelse med rehabilitering og ombygging.

I hovedsak utfører lettriving/ frontrunning. Det betyr at vi stripper bygningsmassen ned til ønsket nivå før gjenoppbygging eller rives ned til grunnen.

Vi rensker bygg for betong, treverk og annet farlig avfall, deretter kommer andre aktører og tar seg av eventuell strukturell riving og gjenoppbygging.

Våre medarbeidere har mange års erfaring og har alle nødvendige kurs og sertifiseringer for å utføre oppdrag effektivt og på en sikker måte.

Alt avfall kildesorteres og leveres til godkjente mottak.